اینجانب دکتر یوسف ربانی، به همراه جمعی از متخصصان، اساتید، صنعتگران و سایر دوستان تصمیم گرفته ایم فضایی را در این وبسایت فراهم آوریم تا تمام متخصصان حوزه صنعت کشور بتوانند تجربیات خود را در قالب مقالات با دیگران به اشتراک بگذارند.